Author Archives: admin

Folksam företag 

Annonskampanj. Kampanjen fick bland de högsta värden som uppmätts för uppmärksamhet (84%) m m. Belönad i Art Directors Club, Clio, Guldäggstävlingen och 100-wattaren.                                         Visa större                                »

Posted in F | Comments closed

SEB 

Kampanj mot utvalda företag i Tyskland. Familjen Wallenberg är i många avseenden mer välkänd än SEB i Tyskland. Därför var det naturligt att SEB:s styrelseordförande Marcus Wallenberg blev den som lanserade vårt budskap på den tyska marknaden. I kampanjen utnyttjar vi den digitala tekniken maximalt – i såväl film, tryck som ljud. Varje utvalt företag […]

Posted in S | Comments closed

Apoteket 

Företagspresentationer som lyfter fram olika delar av verksamheten och visar på apotekets roll i samhället. I samarbete med Stenström.                                          Visa större                                 »

Posted in A | Comments closed

Globe Forum 

Ett forum för globalt kunskapsutbyte och nätverks- byggande. Webb; annonskampanj i svensk och internationell press; eventmaterial etc. I samarbete med Hultén reklambyrå.                                           Visa större                               »

Posted in G | Comments closed

Jones Lang LaSalle    

Företaget är en av världens ledande fastighetskonsulter. Företagspresentation som lyfter fram Jones Lang LaSalles kompetens inom olika områden, internationellt såväl som nationellt. I samarbete med Hultén reklambyrå.           «                               Visa större                               »

Posted in J | Comments closed

Ernst & Young 

Som nybliven civilekonom kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning om vad som väntar på en arbetsplats. Denna lilla bok vill förmedla verklighet, vardag och värderingar hos Ernst & Young. Allt i syfte att attrahera nya medarbetare från högskolorna. Visa större                                »

Posted in E | Comments closed

Luftfartsverket 

Annonskampanj, presentationsbroschyr m m för att locka fler internationella flygbolag till Stockholm-Arlanda. I samarbete med Stenström.                                          Visa större                              »

Posted in L | Comments closed

Securitas    

Företagspresentation där koncernens olika delar presenteras genom att man gör nedslag i verkligheten vid olika tidpunkter under en dag.           «                                Visa större                                »

Posted in S | Comments closed

Jones Lang LaSalle 

Företaget är en av världens ledande fastighetskonsulter. Annonser i affärs- och branschpress som tar upp olika verksamhetsområden. I samarbete med SandbergTrygg.                                              Visa större                               »

Posted in J | Comments closed

Thorsman  

Thorsman är ett företag med långa anor och är idag ledande inom el-området när det gäller kvalificerade installationer. Annonser i branschpress. I samarbete med SandbergTrygg.         «                               Visa större

Posted in T | Comments closed

Skanska 

Företaget har byggt upp Sveriges största kunskapsbank för renovering av miljonprogrammets 1,6 miljoner lägenheter. En kampanj i affärs- och branschpress som beskriver möjligheterna att lyfta 40-50 år gamla fastigheter in i ett nytt århundrade. Webb, annonskampanj, dr till fastighetsägare m m. I samarbete med Hultén reklambyrå.                                          Visa större                                »

Posted in S | Comments closed

Waterfront  

Lansering av Stockholms nya landmärke med kongresshall, hotell och kontorsbyggnaden Waterfront Building. I ett första skede handlade det om att visualisera och etablera helheten och i nästa skede att attrahera hyresgäster till Waterfront Building. Byggnaden var fullt uthyrd i god tid innan den stod klar. Annonskampanj, dr, webb-lösningar, m m I samarbete med Hultén reklambyrå. […]

Posted in W | Comments closed

Papyrus 

En broschyr som tar upp ett antal berömda papper genom världshistorien. De presenteras sedan på lämpliga papperskvaliteter ur Papyrus sortiment. Belönad i Communication Arts, Guldäggstävlingen och 100-wattaren.                                          Visa större                                »

Posted in P | Comments closed

Sapa 

Företaget är världens största tillverkare av aluminiumprofiler. Annonskampanj som fokuserar på de överlägsna materialegenskaperna hos aluminium. I samarbete med Hultén reklambyrå.                                          Visa större                                »

Posted in S | Comments closed

FLT  

Annonskampanj för 80 lokala tidningar runt om i Sverige – tidningar som ligger nära läsarens vardag och verklighet. Och tidningar där nyhetsvärderingen är en annan. Belönad i Guldäggstävlingen.           «                                Visa större                                »

Posted in F | Comments closed

Folksam företag       

Affisch som lyfter fram Folksams försäkringar förföretag verksamma inom restaurang- och hotellbranschen. Belönad i Guldäggstävlingen.           «                                Visa större                               »

Posted in F | Comments closed

Bergianska Trädgården       

Edvard Andersons medelhavsväxthus är en del av Bergianska Trädgården, strax utanför Stockholm. Annonskampanj i dagspress för att locka nya besökare. Belönad i Guldäggstävlingen och 100-wattaren.         «                                  Visa större

Posted in B | Comments closed

Biblioteksföreningen 

Budskap projicerat på bibliotekets glasfasad i Almedalen under politikerveckan. I kampanjen ingick också dr, give aways m m. I samarbete med Hultén reklambyrå.                                               Visa större

Posted in B | Comments closed

SEB        

SEB är traditionellt storföretagens bank. Nu ville man öka sin kundbas i midcorp-segmentet (500 milj – 2 miljarder kr) och berätta om sitt erbjudande till denna grupp. Kampanjen bestod av kirurgisk direktreklam där varje utvalt företag fick individuellt utformade dr-enheter som anknöt till både deras och SEB:s långa historia. Vidare ingick personliga brev från vd Annika Falkengren; annonser affärspress; webb; […]

Posted in S | Comments closed

Apoteket   

Årsredovisningar som också presenterar olika aspekter på Apotekets roll i samhället. I samarbete med Stenström.         «                                Visa större                                »

Posted in A | Comments closed

Atkins   

Företaget är en av världens stora teknikkonsulter och växer kraftigt i Sverige. Problemet är att i hård konkurrens attrahera nya medarbetare.  Lösningen blev en rekryteringskampanj där vd personligen fick handskriva ett stort antal personliga brev till utvalda personer som man ville diskutera närmare med. Breven stöttades av annonser i affärspress. Kampanjen blev nyckeln till att […]

Posted in A | Comments closed

SEB           

SEB är traditionellt storföretagens bank. Nu ville man öka sin kundbas i midcorp-segmentet (500 milj – 2 miljarder kr) och berätta om sitt erbjudande till denna grupp. Kampanjen bestod av kirurgisk direktreklam där varje utvalt företag fick individuellt utformade dr-enheter som anknöt till både deras och SEB:s långa historia. Vidare ingick personliga brev från vd Annika Falkengren; annonser affärspress; webb; […]

Posted in S | Comments closed

Svenskt Papper 

Almanacka där årets olika 365 dagar presenteras på papper som matchas mot respektive datum. Belönad i Guldäggstävlingen.                                          Visa större                                »

Posted in S | Comments closed

Delicard 

Företaget är välkänt för att man erbjuder produkter av absolut högsta kvalitet. Huvuddelen av försäljningen sker inför julen. Katalog med presentation av utvalda delikatesser.                                         Visa större                                »

Posted in D | Comments closed

Citypaketet 

Ett annonspaket där Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan ingår. Annonskampanj för att attrahera fler företag och få dem att öka sin annonsering i storstadsregionerna. I samarbete med Embrink design.                                          Visa större                                »

Posted in C | Comments closed

Infotorg 

Sveriges ledande leverantör av information om personer, företag och fordon. Webb, dr, annonser m m. I samarbete med Hultén reklambyrå.                                          Visa större                                »

Posted in I | Comments closed

Chilefonden   

Fonden syftar till att öka handels- och kunskapsutbytet mellan Sverige och Chile. Webb, mässmaterial m m. I samarbete med Hultén reklambyrå.         «                                Visa större

Posted in C | Comments closed

Folksam företag             

Broschyrserie som speglar ett tjugotal produkt- och tjänsteområden. Vart och ett av dem presenteras med ett konstverk av en välkänd svensk konstnär. Ill: Lennart Jirlow Belönad i 100-wattaren.       «                                Visa större                               »

Posted in F | Comments closed

Sapa  

Företaget är världens största tillverkare av aluminiumprofiler. Annonskampanj som fokuserar på de överlägsna materialegenskaperna hos aluminium. I samarbete med Hultén reklambyrå.         «                                Visa större                                »

Posted in S | Comments closed

Selecta 

Selecta är ledande när det gäller kaffe, mat och dryck på arbetsplatsen. Annonskampanj i affärspress.                                          Visa större                                »

Posted in S | Comments closed

FASS 

Som service mot allmänheten, och för att öka transparensen, har Läkemedelsindustriföreningen tagit fram en nätanpassad version av FASS. Annons- och webbkampanj när Fass.se lanserades. I samarbete med SandbergTrygg.                                          Visa större                                »

Posted in F | Comments closed

Nobina 

Film för att öka användningen av reflexer hos Nobinas (Swebus) passagerare. I samarbete med Hultén reklambyrå.                                            Visa större

Posted in N | Comments closed

Folksam företag  

Annonskampanj. Kampanjen fick bland de högsta värden som uppmätts för uppmärksamhet (84%) m m. Belönad i Art Directors Club, Clio, Guldäggstävlingen och 100-wattaren.         «                                Visa större                                »

Posted in F | Comments closed

Aftonbladet  

Filmer, annonser, dr-enheter, jubileumsaffisch. Framtagning av konceptet Aftonbladets annonstest, som bidrog till att flerdubbla färgannonseringen i tidningen. Belönad i Guldäggstävlingen.         «                             Visa större

Posted in A | Comments closed

Securitas 

Annonskampanj i affärs- och branschpress som lyfter fram olika delar i verksamheten.                                                Visa större                               »

Posted in S | Comments closed

Stockholmsbörsen  

Dr-enhet för att locka företag att presentera sina rapporter live på internet, direktsänt från Stockholmsbörsen. I samarbete med  24Hr.         «                               Visa större

Posted in S | Comments closed

Balance Training 

En av Stockholms ledande träningsanläggningar. Webbplats, affischer m m. I samarbete med Hultén reklambyrå.                                          Visa större                                »

Posted in B | Comments closed

Folksam företag              

Broschyrserie som speglar ett tjugotal produkt- och tjänsteområden. Vart och ett av dem presenteras med ett konstverk av en välkänd svensk konstnär. Ill: Olle Olsson Hagalund. Belönad i 100-wattaren.         «                                Visa större                               »

Posted in F | Comments closed

 VI

VI, Sveriges Verkstadsindustrier. Presentation av verksamheten och hur man arbetar som arbetsgivar- och branschorganisation.                                            Visa större

Posted in V | Comments closed

SEB              

En av flera annonser för att lyfta fram bankens olika produkter och tjänster, i det här fallet prognos- instrumentet WebForecast. I samarbete med Hultén reklambyrå.           «                              Visa större                              »

Posted in S | Comments closed

Rymdstyrelsen 

Annons som tar upp Sveriges roll i det internationella rymdsamarbetet. I samarbete med Hultén reklambyrå.                                            Visa större

Posted in R | Comments closed

Jones Lang LaSalle                  

Företaget är en av världens stora fastighetskonsulter. I Sverige är man ledande på uthyrning av kontorsfastigheter. En av flera kampanjer för att attrahera hyresgäster till en specifik fastighet. I samarbete med Hultén reklambyrå.         «                               Visa större                               »

Posted in J | Comments closed

Globe Forum   

Ett forum för globalt kunskapsutbyte och nätverks- byggande. Webb; annonskampanj i svensk och internationell press; eventmaterial etc. I samarbete med Hultén reklambyrå.         «                                Visa större                               »

Posted in G | Comments closed

Friskis&Svettis 

Friskis&Svettis är landets i särklass största idrottsförening och erbjuder aktiviteter inom en lång rad områden. I denna presentation redovisas verksamheten och utbudet på ett lättsamt sätt.                                          Visa större                                »

Posted in F | Comments closed

Sapa       

Företaget är världens största tillverkare av aluminiumprofiler och solenergi är ett av de områden man prioriterar. Webbplats Sapa Sol. I samarbete med Hultén reklambyrå.         «                                Visa större                                »

Posted in S | Comments closed

SEB                

SEB är ledande i Sverige inom Private Banking. Annonser för att förmå fler att använda bankens tjänster inom detta område. I samarbete med Hultén reklambyrå.         «                              Visa större

Posted in S | Comments closed

Friskis&Svettis  

Författare till Friskis&Svettis Motionsbok. Utgiven på Prisma, tre upplagor.                 «                                Visa större                               »

Posted in F | Comments closed

Bergianska Trädgården   

Edvard Andersons medelhavsväxthus är en del av Bergianska Trädgården, strax utanför Stockholm. Annonskampanj i dagspress för att locka nya besökare. Belönad i Guldäggstävlingen och 100-wattaren.         «                                Visa större                                »

Posted in B | Comments closed

Sapa                

Företaget är världens största tillverkare av aluminiumprofiler Presentation av företaget, produkterna och möjligheterna. I samarbete med Hultén reklambyrå.           «                                Visa större                                »

Posted in S | Comments closed

Folksam                  

Folksam har ett nära samarbete med idrottsrörelsen inom hela skalan – från motionsidrott till elitverksamhet. Belönad i Guldäggstävlingen.              «                                Visa större

Posted in F | Comments closed

Ernst & Young     

Affischer för mässor och konferenser. Dramatiserar och förtydligar det budskap Ernst & Young Management Consulting vill förmedla till företag och organisationer.          «                                Visa större                                »

Posted in E | Comments closed

Folksam företag          

Affisch som – högst påtagligt – pekar på vikten av ett försäkringsskydd. Belönad i Communication Arts, Art Directors Club och Guldäggstävlingen.           «                                Visa större                               »

Posted in F | Comments closed

Sapa        

Företaget är världens största tillverkare av aluminiumprofiler och solenergi är ett av de områden man prioriterar. Filmproduktion Sapa Sol. I samarbete med Hultén reklambyrå.         «                                Visa större                                »

Posted in S | Comments closed

FLT 

Annonskampanj för 80 lokala tidningar runt om i Sverige – tidningar som ligger nära läsarens vardag och verklighet. Det är också de tidningar där människor själva placerar sina annonser under livets gång. Belönad i Guldäggstävlingen.                                          Visa större                                »

Posted in F | Comments closed

Jones Lang LaSalle           

Företaget är en av världens ledande fastighetskonsulter. Annonser i affärs- och branschpress som tar upp olika verksamhetsområden. I samarbete med Hultén reklambyrå.             «                               Visa större                               »

Posted in J | Comments closed

V&S 

Förpackning och namn nya produkter, samt relansering befintliga produkter. Belönad i Communication Arts.                                          Visa större                                »

Posted in V | Comments closed

Sapa      

Företaget är världens största tillverkare av aluminiumprofiler. Webbplats. I samarbete med Hultén reklambyrå.           «                                Visa större                                »

Posted in S | Comments closed

V&S  

Förpackning och namn nya produkter, samt relansering befintliga produkter. Belönad i Clio.         «                               Visa större                                »

Posted in V | Comments closed

Perssons Bokhandel 

Affischer och annonser som lyfter fram enskilda böcker och ämnesområden.                                          Visa större                                »

Posted in P | Comments closed

Papyrus    

Annonskampanj i branschpress som tar upp företagets sortiment och tjänster (i denna annons fanns en påse med granfrön inklistrad). Belönad i Clio, Art Directors Club och Guldäggstävlingen.           «                                Visa större                               »

Posted in P | Comments closed

Sapa          

Företaget är världens största tillverkare av aluminiumprofiler. Framtagning av internationellt koncept för lansering av Sapas erbjudande till aktörer i solenergibranschen. I samarbete med Hultén reklambyrå.         «                                Visa större                                »

Posted in S | Comments closed

Waterfront 

Lansering av Stockholms nya landmärke med kongresshall, hotell och kontorsbyggnaden Waterfront Building. I ett första skede handlade det om att visualisera och etablera helheten och i nästa skede att attrahera hyresgäster till Waterfront Building. Byggnaden var fullt uthyrd i god tid innan den stod klar. Annonskampanj, dr, webb-lösningar, m m I samarbete med Hultén reklambyrå. […]

Posted in W | Comments closed

Folksam företag     

Annonskampanj. Kampanjen fick bland de högsta värden som uppmätts för uppmärksamhet (84%) m m. Belönad i Art Directors Club, Clio, Guldäggstävlingen och 100-wattaren.        «                                Visa större                               »

Posted in F | Comments closed