Folksam företag       

Affisch som lyfter fram Folksams försäkringar
förföretag verksamma inom restaurang- och
hotellbranschen.

Belönad i Guldäggstävlingen.
 
 
 
 
 

«                                Visa större                               »