Erfarenhet

Genom åren har jag arbetat upp en stor erfarenhetsbank från en lång rad branscher,
företag, organisationer, produkter och tjänster. 

Från banker till byggbolag. Från bevakning till böcker. Från tidningar till tunnelbana.
Från papper till profiler. Från mat till motion. Från försäkringar till fastigheter.  

Fördelarna är uppenbara. Inför ett nytt uppdrag börjar man inte alltid om från noll,
utan har en referensram att utgå ifrån – och kan därför komma fortare framåt.

En del av de företag jag arbetat med, hittar du i alfabetisk ordning här ovan.