Folksam företag             

Broschyrserie som speglar ett tjugotal produkt- och
tjänsteområden. Vart och ett av dem presenteras
med ett konstverk av en välkänd svensk konstnär.

Ill: Lennart Jirlow

Belönad i 100-wattaren.
 
 
 

«                                Visa större                               »