Folksam företag            

Broschyrserie som speglar ett tjugotal produkt- och
tjänsteområden. Vart och ett av dem presenteras
med ett konstverk av en välkänd svensk konstnär.

Belönad i 100-wattaren. 
 
 
 
 
 

«                                Visa större                               »