Globe Forum 

Ett forum för globalt kunskapsutbyte och nätverks-
byggande.

Webb; annonskampanj i svensk och internationell
press; eventmaterial etc.

I samarbete med Hultén reklambyrå.
 
 
 
 

                                  Visa större                               »