Folksam                  

Folksam har ett nära samarbete med idrottsrörelsen inom hela skalan – från motionsidrott till elitverksamhet.

Belönad i Guldäggstävlingen. 
 
 
 
 
 
 

«                                Visa större