Folksam                 

Folksam är sedan många år ledande när det gäller
forskning inom trafiksäkerhet och redovisar årligen
en ranking för olika bilmodeller.

Annons som visar resultatet av undersökningen.

Belönad i Guldäggstävlingen.
 

 
 

«                                Visa större                                »