Svenskt Papper 

Almanacka där årets olika 365 dagar presenteras på papper som matchas mot respektive datum.

Belönad i Guldäggstävlingen.
 
 
 
 

                                 Visa större                                »