Skanska 

Företaget har byggt upp Sveriges största kunskapsbank för renovering av miljonprogrammets 1,6 miljoner lägenheter.

En kampanj i affärs- och branschpress som beskriver möjligheterna att lyfta 40-50 år gamla fastigheter in i ett nytt århundrade.

Webb, annonskampanj, dr till fastighetsägare m m.

I samarbete med Hultén reklambyrå.
 
 
 
 

                                 Visa större                                »