Svenskt Papper      

Almanacka där årets olika 365 dagar presenteras på papper som matchas mot respektive datum.

Belönad i Guldäggstävlingen.
 
 
 
 

«                               Visa större