Securitas     

Företagspresentation där koncernens olika delar presenteras genom att man gör nedslag i verkligheten
vid olika tidpunkter under en dag.
 
 
 
 
 

«                                Visa större                                 »