Securitas       

Företagspresentation där koncernens olika delar presenteras, genom att man gör nedslag i verkligheten
vid olika tidpunkter under en dag.

 
 
 
 

«                                  Visa större