Folksam företag         

Affisch som lyfter fram vikten av att ha ett fullgott
försäkringsskydd vid tjänsteresor.

Belönad i Guldäggstävlingen.
 
 
 
 
 
 

«                                Visa större                               »