Ernst & Young    

Som nybliven civilekonom kan det vara svårt att bilda sig
en uppfattning om vad som väntar på en arbetsplats.

Denna lilla bok vill förmedla verklighet, vardag och
värderingar hos Ernst & Young. Allt i syfte att attrahera
nya medarbetare från högskolorna.  
 
 
 

«                                Visa större                                »