28 arbetsredskap

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  å  ä  ö
Så ser mina arbetsredskap ut.

Genom att kombinera dem på lite olika sätt så kan de åstadkomma det mesta:

Hjälpa till att bygga ett varumärke. Sälja något här och nu. Vrida en opinion.
Påverka en attityd. Bredda en marknad. Utlösa en handling. Väcka ett intresse.
Kommunicera kärnvärden. Förtydliga ett erbjudande.

I min värld är respekten för den man kommunicerar med alltid fundamental. 
Förutsätter man ett intresse gör man det emellertid alltför lätt för sig
– istället handlar det om att skapa ett intresse.

En stark bärande idé är nästan alltid en genväg för att göra ett ordentligt avtryck.
Ett sätt att vinna tempo och – viktigast – åstadkomma ett mätbart resultat.